Afkortingen

Verklarende tekst afkortingen


ATP Adenosine Tri Phosfaat
BRV Beroepsvereniging voor Recovery Verpleegkundigen
DVT Diepe Veneuze Trombose
EPD Elektronisch Patiƫnten Dossier
HUW Hogere Urine Wegen
IPSS Internationale Prostaat Symptome Score
LUW Lagere Urine Wegen
MBC Maximale Blaas Capaciteit
NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
NVAM Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers
NVH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
NVU Nederlandse Vereniging voor Urologie
PAS Preoperatief Anesthesiologisch Spreekuur
POUR Post Operatieve Urine Retentie
POWI Post Operatieve Wond Infecties
QoL-score Quality of Life score