IPSS & QoL

Internationale prostaat symptomen score (IPSS) en kwaliteit van leven score

Vraag 1: incomplete blaaslediging
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak had u het gevoel dat de blaas niet helemaal leeg was na het plassen?

Vraag 2: frequentie
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak had u aandrang om weer te plassen binnen 2 uur nadat u had geplast?

Vraag 3: intermitterend plassen
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak merkte u tijdens het plassen dat de urinestraal enkele keren stopte en weer opnieuw begon?

Vraag 4: aandrang
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak had u moeite om het plassen uit te stellen?

Vraag 5: zwakke straal
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak had u een zwakke urinestraal?

Vraag 6: moeite om te plassen
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak moest u persen om de urinestraal op gang te brengen?

Vraag 7: nachtelijk plassen
(Over de afgelopen dag, week of maand) hoe vaak moest u ’s nachts het bed uit om te plassen?

Elke vraag kan beantwoord worden met 0 punten (helemaal niet), of 1 punt (minder dan 1 van de 5), of 2 punten (minder dan de helft), of 3 punten (ongeveer de helft), of 4 punten (meer dan de helft), en tot 5 punten (bijna altijd).

Totale som van de punten kan worden opgeteld:
1-7 punten = ‘Milde’ symptomen
8-19 punten = ‘Matige’ symptomen
20-35 punten = ‘Ernstige’ symptomen

KWALITEIT VAN LEVEN-SCORE
Hoe zou u zich voelen als u verder moet leven met het huidige plaspatroon, niet beter en niet slechter, voor de rest van uw leven?

Zeer tevreden: 0 punten
Tevreden: 1 punt
In het algemeen tevreden: 2 punten
Gemengde gevoelens: 3 punten
In het algemeen ontevreden: 4 punten
Ongelukkig: 5 punten
Verschrikkelijk: 6 punten