Tammo Brouwer

Tammo Brouwer is werkzaam als anesthesioloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. 

Tijdens zijn opleiding tot anesthesioloog in het UMCG raakte hij betrokken bij de zorg voor postoperatieve urineretentie (POUR). Omdat de verpleegkundigen de diagnose POUR geheel naar eigen inzicht moesten stellen en ze niet werden gesteund door een duidelijk protocol is hij samen Boukes Eindhoven, toentertijd Chef de Clinique Anesthesiologie, begonnen onderzoek te doen naar POUR.

Er bleek nog weinig bekend te zijn over POUR; er was geen duidelijke definitie, het was onduidelijke hoe de blaasinhoud geschat of gemeten moest worden, het was niet bekend hoe vaak POUR en blaasschade optreedt en de precieze oorzaken waren ook niet duidelijk. Als eerste hebben we toen een echoapparaat getest dat op een eenvoudige en patiënt vriendelijke manier de blaasinhoud zou kunnen meten.

Vanaf hier is een promotieonderzoek gestart onder leiding van prof. Cor Kalkman (UMCU), nu met emeritaat, met als doel de zorg voor POUR te optimaliseren. In oktober 2021 is Tammo hierop gepromoveerd. Nu is het doel de kennis te vergroten onder de zorgprofessionals, zowel bij de artsen als de verpleegkundigen.

Vandaar de website www.urineretentie.nl waar alle belangrijke informatie is te vinden over POUR en waar vragen kunnen worden gesteld. Daarnaast wil Tammo graag een protocol invoeren waarbij preoperatief de MBC wordt gemeten en wordt uitgevraagd of de patiënt vooraf aan een ingreep al plasklachten heeft.

Als laatste wil hij een Landelijke complicatieregistratie opzetten i.s.m. met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging Urologie (NVU) en de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV).