Meten blaasinhoud

In het verleden gebruikten verpleegkundigen als mogelijke maat voor de blaasvulling een tijdslimiet waarbinnen de patiënt na een operatie moet hebben geplast. Daarbij werden zeer ruime marges gehanteerd, variërend van 6 uur tot soms wel 12 uur na een operatie. Andere methodes die ook wel werden gebruikt waren: wachten totdat de patiënt zelf aangaf dat hij/zij erg veel aandrang had om te plassen of het ‘uitkloppen en voelen’ (percussie en palpatie) van de blaas. Al deze technieken zijn in praktijk onbetrouwbaar.

Sinds de komst en de verdere ontwikkeling van een blaas-echoapparaat, die op een patiëntvriendelijke methode, snel en betrouwbaar de blaasinhoud kan meten (1995), zijn we als zorgverleners op de verkoeverkamer of verpleegafdeling nu in staat om direct geïnformeerd te zijn over de blaasvulling van de patiënt. Met behulp van deze blaasscan is het mogelijk binnen 30 seconden de inhoud van de blaas te meten. Als we op deze manier de blaasinhoud meten bij elke postoperatieve patiënt die zonder blaaskatheter op de verkoeverkamer arriveert, kunnen we vervolgens aan de hand van het resultaat van de meting bepalen wat we moeten doen om een ‘te volle’ blaas te voorkomen. Het POUR-protocol kan gebruikt worden als beslisboom. Dit houdt in dat als de patiënt (nog) niet spontaan kan plassen en een bepaald blaasvolume wordt gemeten er volgens het protocol gehandeld moet worden (zie POUR protocol).

Waarom is het meten van de blaasinhoud belangrijk?

Een vervelend en ongewenst gevolg van een operatie kan zijn dat je na afloop niet in staat bent om spontaan te plassen terwijl de blaas ‘vol’ is. Deze complicatie wordt Post Operatieve Urine Retentie genoemd (POUR). Als er dan geen actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld door het inbrengen van blaaskatheter, kan de blaas beschadigd raken met mogelijk blijvende plasproblemen als gevolg. Door gebruik te maken van een POUR-protocol en een blaas echoapparaat kan snel en op een patiëntvriendelijke manier de blaasinhoud worden gecontroleerd en daardoor mogelijke schade aan de blaas worden voorkomen.